Hjem

 

 

Yoga med Frøydis Elvestrand

Yogarom

Skogveien 11, 1570 Dilling


Hatha yoga

Nye kurs over 15 uker starter 21. 22. og 23.august


mandager kl 19:00-20:30

tirsdager kl 19:00-20:30

onsdager kl 19:00-20:30


Studioet er godt oppvarmet og har plass til maksimalt 8 studenter på et kurs, slik at et er gode muligheter for individuell tilpasning og oppfølging. Nye og gamle studenter er alle velkomne!


Vil du melde deg på eller lurer på om kursene passer for deg, ring meg på 40537078, send en mail til post@yogarom.net, eller bruk kontaktskjema nederst på siden!


Individuelle timer


Yoga er praksiser for å frigjøre og for løfte deg til et nivå med mer energi, større klarhet og bedre forankring i deg selv, egentlig uavhengig av hvilken tilstand som er utgangspunktet. Det vil si at vi kan praktisere en form for yoga også om vi er i dårlig form, har kroniske plager eller har en form for handikap. Vi kan bruke yoga som del av en helings-prosess etter sykdom, stress og traumer, og vi kan bruke yoga for å hjelpe oss selv til å forbli i god balanse.


Individuelle yoga timer kan være en svært god investering for deg som av ulike grunner trenger, eller ønsker, en tettere personlig oppfølging enn det du vil kunne få på en gruppe-time. Det er ikke alltid så enkelt som at vi bare må trene eller tøye mer når kroppen (og/eller sinnet) har låst seg fast i noe, men at vi må forstå mer. Jeg gir individuell veiledning med en bred tilnærming, i hovedsak basert på yoga og ayurveda, men også mye kunnskap om traumer, stress og stress-forløsning. Individuelle timer varer 30, 45, 60 eller 90 minutter, alt etter hva som er mest hensiktsmessig for deg. Av og til er det for eksempel bedre å gjøre yoga 30 minutter 2 ganger i uken fremfor 60 minutter en gang i uken. Mens andre ganger trenger vi 90 minutter for å virkelig komme til ro, eller for å komme til den kontakten vi ønsker og trenger. Individuelle timer kan også kombineres med bruke av Bemer matten uten ekstra kostnad. Ønsker du mer informasjon eller vil gjøre en avtale, ta kontakt med Frøydis Elvestrand på post@yogarom.net eller mobil 40537078


Yoga, pust og frigjøring av ryggraden!

Teknikk klasser - Hvordan arbeide mer effektivt for å gjenopprette ryggradens naturlige fleksibilitet!


Nye datoer gjennom høsten annonseres i august!


Å gjenopprette ryggradens naturlige fleksibilitet står sentralt i Hatha yoga tradisjonen. Men når vi gjennom livet har stivnet, kollapset eller viklet oss inn i komplekse floker av spenninger som sitter dypt i nervesystemet så vel som i muskulatur, skjellet og ikke minst ryggraden så kan det være et svært krevende stykke arbeid. Med disse klassene ønsker jeg å dele teknikker og forståelse for hvordan vi kan arbeide mer presist og effektivt med slike spenninger, både som øvelser man kan gjøre utenom sin vanlige yoga praksis og hvordan vi kan integrere teknikkene i en eksisterende yogapraksis. Første halvdelen av klassen vil vi arbeide med teknikkene og den andre til å integrere dem i en yogasekvens. Vi vektlegger de vanligste posisjonene og de øvelsene og bevegelsene vi gjør mest av. Disse klassene er drop-in baserte, det vil si at du behøver ikke delta på alle klassene, det er fullt mulig å være med på disse enkeltvis.


Behandling med BEMER® for å bedre mikrosirkulasjonen


I studioet finnes nå også en BEMER matte. En Bemer matte behandler og hjelper mikrosirkulasjonen og cellenes evne til å ta opp oksygen. Det kalles fysikalsk vaskulær terapi og skjer gjennom et lavfrekvent pulserende magnetfelt som påvirker blodårenes sammentrekning og utvidelse, kapillærene og næringsopptaket i cellene.


Svært mange, kanskje til og med de aller fleste, kroniske lidelsene vi har, innebærer en form for svikt i sirkulasjonssystemet. Forenklet kan vi si at denne svikten gjør at kroppen/cellene ikke får kvittet seg med avfallsstoffer, som isteden hoper seg opp, opptak av næringsstoffer og oksygen hemmes. Å bruke Bemer er både forebyggende og behandlende. Som behandling hjelper den kroppen å bli kvitt avfallsstoffer, avleiringer og annet som hemmer sirkulasjonssystemet, og mikro sirkulasjonen spesielt. Når vi har mye kroppen trenger bli kvitt kan bruk av Bemer erfares som en form for detox.


Med yoga og ayurveda har vi mange verktøy for å få dette til, men jeg finner personlig veldig god hjelp i Bemer matten til å få løst opp i ting jeg ikke har klart å nå på andre måter, og at det er et fint supplement til yoga og ayurveda. Derfor åpner jeg nå for at andre også kan få bruke den. Behandlingen er generell, men virkningen er individuell. Den kan brukes av de aller fleste, men ikke om du bruker blodfortynnende medisiner eller har pacemaker.

Er du nysgjerrig på om dette er noe for deg, så tilbyr jeg en gratis prøvetime! Og vil du prøve enda mer kan du kjøpe et klippekort med 10 behandlinger for 1.500,-. For hver behandling trenger vi ca 20 minutter.

Ayurveda - Å leve godt i livet, er en liten e-bok jeg har skrevet. Her får du en mer utfyllende beskrivelse og forklaring av grunnprinsippene og tenkningen som Ayurveda og tildels yoga er basert på.


Boken selges på ebok.no. Klikk HER eller på bildet så kommer du rett inn i butikken.


Yoga

 

Yogatimene er basert på Hatha Yoga, en variert og dynamisk sammensetning av asana, pranayama og noe mantra. Det oppfordres til ydmykhet for eget utgangspunkt og tilstedeværelse i det vi gjør. De øvelsene vi gjør kan gjøres med forskjellig grad av intensitet, og det beste for alle er å finne riktig grad, slik at vi praktiserer intelligent uten å overbelaste eller skade. Av og til er det nødvendig med en individuell veiledningstime for å avklare hva som er riktig nivå og intensitet, men mye kan vi også finne ut av ved å praktisere i en gruppe over tid.

 

Asanas er posisjoner og sekvenser av posisjoner som styrker, strekker og balanserer kroppen. Gjennom en asana praksis søker vi god balanse mellom åpenhet og integritet, frihet og stabilitet. Eller som Hatha Yoga indikerer, en balanse mellom de fundamentale polaritetene ”sol” og ”måne” (Ha og Tha), Agni og Soma, yin og yang, feminin og maskulin. Pranayama oversettes gjerne som pusteøvelser. Vi gjør disse for å ekspandere vår evne til å puste og for å styrke prana i kroppen. Gjennom pranayama søker vi også gradvis å finne kontroll, gjennom avspenning, over pusten og derigjennom sinnets bevegelser. Tradisjonelt praktiseres hovedsakelig asana de første årene slik at man har et godt utgangspunkt for å begynne med pranayama, som igjen forbereder en på meditasjonen. 

 

Jeg underviser alltid asana med ”puste-oppmerksomhet”, noe som i seg selv ikke er pranayama, men en forberedelse til det. Puste-oppmerksomhet er det som kanskje mest effektivt bringer ro til sinnet slik at vi kan klare å være tilstede i kroppen når vi praktiserer, fra begynnelsen av. Tilstedeværelse i kroppen er ikke bare helsebringende i seg selv, men også fundamentalt for å kunne praktisere intelligent!!

 

 

Ayurveda

 

Ayurveda og yoga er tradisjonelt søster disipliner, og kanskje særlig ayurveda og Hatha yoga. De deler den grunnleggende Vediske oppfattelse av naturen og bygger begge på denne. I tillegg bruker de mye av det samme språket. Yoga er likevel tradisjonelt kunnskapen om selverkjennelse og Ayurveda er kunnskapen om livet og hvordan vi fremmer god helse.


Ayurveda begynner som livsstil. Hva du spiser, hva du gjør og hvordan du tenker påvirker deg hele tiden. Og hvordan det påvirker deg, kan være forskjellig fra hvordan det påvirker en annen. Ayurveda fremmer en grunnleggende individuell forståelse av hva som er helsefremmende.


Fordøyelsen som mage- tarmsystemet og sansene, med sinnet, er "instrumentene" vi har for å "ta verden inn". Det er på mange måter gjennom disse instrumentene vi er en del av naturen og verden rundt oss. Helse i et ayurvedisk perspektiv avhenger både av hva vi tar inn og hvordan det fordøyes. Tar vi inn slikt som bringer oss helse og velvære og i tillegg har en god fordøyelse (fysisk og mentalt) har vi et godt grunnleg god helse.


Ayurveda har et kjerne konsept som vi kaller "tri-dosha". Doshaene er fundamentale funksjonelle prinsipper i den Ayurvediske forståelsen av kropp og sinn. De er også nært knyttet til mage-tarm funksjonen. Doshaene er ikke fysiske, men knyttet til ulike kvaliteter og funksjoner i kroppen. Når vi bestemmer individuell konstitusjon så baserer vi det på symptomer for dominante doshaer. Det vil si: Hva som er dominante kvaliteter i din kropp og ditt sinn. Om du vil lese mer om hva doshaer er finner du en artikkel under fanen "filiosfi". 

 

Individuell veiledning


Individuell veiledning kan være rettet mot kosthold, generell livsstil, mestring av det mentale og emosjonelle, livsmestring, eller for en yogapraksis tilpasset din konstitusjon. Ayurveda er på mange måter den tradisjonelle begynnelsen. Den gir et grunnlag for å forstå sin egen helse og hvordan vi kan etableres i det best mulige utgangspunktet for yoga. Både yoga og ayurveda er praksiser som støtter opp under livsmestring og selvutvikling på veien mot Selverkjennelse.


Individuell veiledning for yoga kan være nyttig både for deg som følger ukentlige kus og for deg som av ulike grunner ikke gjør det, men ønsker å praktisere på egenhånd.


Vi kan arbeide med øvelser for å komme gjennom særlige utfordringer, for eksempel med hensyn til balanse, styrke, fleksibilitet eller uro. Vi kan arbeide hovedsakelig med asana (posisjoner), pust og pranayama (pusteøvelser), eller mantra og meditasjon tilpasset deg og dine behov. Vi kan også komponere en sekvens du kan gjøre hjemme som så effektivt som mulig gir deg det du trenger på den tiden du har til rådighet.


Ayurveda sammen med yoga kan være et nydelig verktøy for å komme til mestring av seg selv. Når vi forstår vår natur, anerkjenner at vi har potensiale for både sykdom og helse, kan vi ofte se at vi har et valg. At vi kan velge å bli sittende fast i negativitet eller velge å ta skritt ut av det. Dette er noen ganger enkelt, andre ganger svært krevende. Med yoga og ayurveda får du verktøy til å se: Hva som er negative kvaliteter og hvordan de påvirker deg, og hva som er positive kvaliteter og hvordan de støtter deg. Du vil lettere kunne se hvordan du kan finne balanse i deg selv og praktiske øvelser eller retningslinjer som støtter deg i prosessen. Med yoga og ayurveda kan vi med større bevissthet velge det som er helsefremmende, kanskje til og med dypt transformerende. 

 

 
 
 
Ja, jeg ønsker å motta nyhetsbrev